Návody‎ > ‎

Kalendář v externích aplikacích

V univerzitním prostředí využívá mnoho uživatelů pro práci s kalendářem nejčastěji plugin Lighting pro Thunderbird, proto se v tomto článku podíváme na postup, jakým způsobem v Thunderbirdu kalendář z Google Apps nastavit.

Co je pro nastavení synchronizace potřeba?

Předpokladem je instalovaný program Thunderbird s pluginem Lighting. Dále pro zobrazení kalendáře z prostředí Google Apps ZČU bude potřeba nastavit následující:
 • dvoufázové přihlášování
 • "application-specific" heslo
 • plugin Provider for Google Calendar pro Thunderbird (potřebný pro obousměrnou synchronizaci)

Dvoufázové přihlašování

Dvoufázové přihlášování standardně v prostředí Google slouží k přihlašování pomocí hesla a ověřovacího kódu, který Vám dojde v SMS na nastavené telefonní číslo. 
Nicméně toto v našem případě není tak úplně pravda. Jelikož máme v Google Apps nastaveno vlastní autentizační systém (čti WebAuth), tak zapnutí dvoufázového přihlašování nemá žádný vliv na způsob přihlašování. Stále se budete hlásit do známého formuláře, který přichází ze serveru https://webkdc.zcu.cz, a žádné potvrzovací SMS zprávy nejsou potřeba.
Zapnutím dvoufázového přihlášení máme však možnost vytvářet tzv. "application-specific" heslo. Zjednodušeně řečeno se jedná o heslo, které lze použít pro aplikace, které si nedokáží poradit s dvoufázovým přihlášení, případně s jiným autentizačním systémem.
Důvod zapnutí dvoufázového přihlašování je tedy zřejmý, aplikace Thunderbird, potažmo Lightning, nedokáže zprostředkovat předání Orion prověření na servery Googlu, proto vytvoříme tímto způsobem samotné heslo pro přístup ke kalendáři bez nutnosti autorizace přes WebAuth.

Postup:
 1. Přihlaste se přes stránku https://gapps.zcu.cz a s pomocí vašeho Orion loginu do prostředí Google Apps a přejděte na stránku správy zabezpečení Vašeho účtu
 2. Na stránce uvidíte nastavení dvoufázového přihlášení v záložce Heslo. Klikněte na odkaz Nastavení vedle stavu dvoufázového přihlašování. 
 3. Projděte proces nastavení dvoufázového přihlášení. Stačí pouze nastavit telefonní číslo, po obdržení kódu jej zadat na webu do formuláře a potvrdit. Následně je možné vybrat volbu zapamatovat si přihlášení na delší dobu, nicméně WebAuth se stejně ozve každý den. A nakonec jen potvrdíte zapnutí dvoufázového přihlášení.
Na stánce správy zabezpečení účtu naleznete takovýto panel. Zvolte Nastavit vedle stavu Zakázáno. Pokud máte stav Povoleno, tak přejděte rovnou k nastavení hesla aplikace.
Po spuštění dvoufázového ověření se Vám zpřístupní položka Hesla aplikací.

Application-specific heslo

Po spuštění dvoufázového ověření Vám na stejné stránce přibude nový odkaz Nastavení Hesla aplikací. Na této stránce naleznete jednoduchý formulář viz níže.
Do formuláře zadejte název aplikace, např. Lightning a potvrďte tlačítkem Generovat heslo.
V druhém kroku se Vám zobrazí vygenerované heslo, které později vložíme do aplikace Thunderbird v procesu nastavení kalendáře. 

Doporučuji tedy tuto stránku prozatím nechat otevřenou, nebo si heslo dočasně poznamenat někde do textového souboru, protože po potvrzení tlačítkem Hotovo již nebude možné heslo znovu zobrazit. 
A pokud snad jste již tlačítko Hotovo zmáčkli a nemáte heslo poznamenané, pak není nic jednoduššího, než toto heslo níže na stránce zrušit a projít proces generování hesla znovu.

Provider for Google Calendar

Pokud Vám stačí do kalendáře jen nahlížet a nepotřebujete do něj nic přidávat, pak tento krok je možné vypustit, nicméně pro plnou (obousměrnou) funkčnost kalendáře je tento plugin zapotřebí.
Plugin stáhnětě na stránce pluginu a stažený soubor otevřete pomocí Správce doplňků v Thunderbirdu (Nástroje > Správce doplňků). Nebo můžete otevřít Správce doplňků v Thunderbird, s jeho pomocí doplněk vyhledat přímo v aplikaci a nainstalovat jej přímo bez nutnosti stahovat soubor do počítače.

Nastavení kalendáře v Thunderbirdu

Nyní máme již všechny prerekvizity nastaveny, můžeme tedy provést nastavení kalendáře.
Jednou drobnou nevýhodou, pokud máte v Google Calendar vytvořeno více kalendářů, nebo odebíráte kalendáře kolegů či sdílený kalendář skupiny, pak je v aplikaci Thunderbird nutné provést nastavení pro každý kalednář zvlášť. Heslo však můžeme použít stále to jedno připravené.

 1. Nejprve na webu Google Calendar získáme XML adresu kalendáře. Přejděte na Nastavení (ozubené kolečko v pravém horním rohu a následně nastavení). V nastavení přejděte na záložku Kalednáře a vyberte kalendář, který chcete nastavit do TB. Na stránce kalendáře naleznete v dolní části položku Adresa kalendáře. 
 2. Klikněte na ikonu XML a okopírujte si zobrazený odkaz kalendáře.
 3. Nyní přejdeme do aplikace Thunderbird a vytvoříme spojení na kalendář. Přejděte do nabídky Soubor > Nový objekt > Kalendář. 
 4. Zobrazí se průvodce pro přidání kalendáře. Nejprve zvolte umístění V síti a pokračujte dále.
 5. V dalším kroku zvolte položku Kalendář Google a do adresního řádku vložte odkaz na kalendář, který jste získali v 1. kroku.
 6. Stiskem tlačítka další se Vám zobrazí přihlašovací formulář, kde vyplníte Jméno uživatele a heslo. Jako Jméno uživatele je nutné zadat jméno včetně domény, tj. ve formátu <ORION-LOGIN>@GAPPS.ZCU.CZ, stačí malými písmeny a do položky heslo vložte heslo, které jsme si připravili dříve v procesu nastavení dvoufázového ověření. Zaškrtněte políčko Zapamatovat heslo, abyste nemuseli znovu heslo zadávat.
 7. V posledním kroku máte možnost nastavit jméno kalendáře a také barvu, kterou se Vám bude zobrazovat. Nakonec proces dokončete a dojde k načtení kalendáře do aplikace.
 8. Jak už jsem zmínil v úvodu tohoto postupu, pokud máte v Google Calendar více kalendářů, které chcete v aplikaci Thunderbird zobrazit, pak zopakujte body 1 - 7 i pro další kalendáře.
 9. Až budete mít nastavený všechny kalendáře, pak můžete již zavřít stránku s vygenerovaným heslem aplikace (v Nastavení dvoufázového ověření), případně pokud Vám po čase přibude další kalendář, který budete chtít opět přidat do TB, pak stačí vygenerovat pro další kalendář další heslo aplikace dle postupu výše.
Pokud budete mít připomínky, případně nějaké dotazy, pak využijte formuláře pro vložení komentáře níže na této stránce.

PB
Comments